Bilder tagna i samband med tävlingen i TV4
Sveriges skönaste gårdar



Tävlingen genomfördes vid Smygehuk